Vellykket kjempeprosjekt!

Busspart Norge AS gjennomførte sommeren 2021 sitt hittil største prosjekt!

I perioden april – august ble billettløsning og bankterminaler, kommunikasjons- og valideringsutstyr samt APC sensorer i dørene installert i ca. 600 busser og minibusser i Trøndelag på oppdrag fra VY, og utstyret ble levert av Consat Norge AS.

Bussene var lokalisert i hele Trøndelag, fra Trondheim i sør til Namsos i nord, og arbeid ble utført på blant annet Volvo 8900 og Merkavim, Iveco, Scania samt Mercedes minibusser.

 

Ca. 25 ansatte fra Busspart Norge AS leverte alt i henhold til frister og spesifikasjoner.

«-Vi takker for tilliten og det gode samarbeidet med oppdragsgiver og utstyrsleverandører og gleder oss allerede til neste oppdrag!» – Halvor Roksvåg, daglig leder Busspart Norge AS