Produksjon

Who we are

Vi vet at produksjonen vår må være fleksibel og tilpasningsdyktig for raskt å møte våre egne og våre kunders behov. Derfor jobber vi mye med en rekke forskjellige produksjonsmetoder som er gjennomsyret av systematisk kvalitetsarbeid. Vi vet også at et godt arbeidsmiljø til slutt vil være til nytte for både oss selv og våre kunder. Vi kombinerer en seriøs og profesjonell holdning med god atmosfære på arbeidsplassen.

>


FormproduksjonFor å kunne produsere et produkt i forsterket plast, er det behov for en form. For å lage en form er det nødvendig med en modell (plugg). Modellen kan lages for hånd eller freses ut etter en CAD / CAM-fil. Gjennom dedikert personale kan vi raskt produsere nye former for nye produkter og å lage og vedlikeholde former på en kostnadseffektiv måte.
RTM (RESIN TRANSFER MOLDING)Metoden innebærer at tørr fiber plasseres i en form som deretter lukkes. Her brukes formhalvdeler av glassfiber eller metall. Dette gir bedre kontroll av veggtykkelser og dimensjonsnøyaktighet. Plasten injiseres i det fiberfylte hulrommet ved hjelp av en pumpe som samtidig blander de to komponentene i den herdeplasten. Luften i hulrommet evakueres samtidig med en vakuumpumpe for å gi optimal fordeling av matrisen inne i skallet.
KaldpressingKaldpressing betyr at polyesterharpiksen plasseres i en åpen hunn- og hannform og impregneres manuelt før formhalvdelene lukkes i en presse. Denne metoden er best egnet for korte serier med mindre produkter.
HandlamineringForskjellige typer armerings materialer brukes her: huggede glassfibermatter, kombimatter, enkle eller flerakslige stoffer. Forsterkningsmaterialet er impregnert med polyesterharpiks for hånd med ruller eller børste. Laminatet rulles for å fjerne luften. Arbeidet krever stor dyktighet for å få et godt resultat.
LakkeringNår vi lakkerer følger vi selvfølgelig alle miljøkravene som finnes. Vi bruker vannbasert maling slik at virksomheten vår har minimal innvirkning på miljøet.